Állandó megbízás

A programmal nem lehet létrehozni új megbízási szerződéseket, hanem csak a meglevőket lehet módosítani. Csak az utalt összeg és a szerződés lejáratának dátuma módosítható.

Szerződés lista  

A dialogbox tetején egy legördülő lista van, ebből választhatjuk ki azt a szerződést, amit módosítani kívánunk. A szerződésmódosítást a Megbízások panelből is indíthatjuk, ebben az esetben a lista eleve a panelben kiválasztott szerződésre áll.

Partner  

A Partner mezőben látjuk a rendszeres átutalások címzettjének nevét. A mező nem módosítható.

Partner számla  

A Partner számla mezőben látjuk a címzett számlaszámát. A mező nem módosítható.

Indító számla  

Az Indító számla mezőben látjuk azt a számlaszámot (a saját számlánkat), amiről az átutalásokat a bank teljesíti. Nem módosítható.

Egyenleg  

Az Egyenleg mező mutatja a számlánkon levő pillanatnyi egyenleget.

Utalt összeg  

Az Utalt összeg mezőben adható meg az az összeg, amit a bank rendszeresen küld a partnernek.

Lejárat dátuma  

A Lejárat dátuma mezőben adható meg az a dátum, ameddig a megbízás érvényes. Ha a dátum nincs kitöltve, az azt jelenti, hogy a megbízás meghatározatlan időre szól. Ha a megbízást vissza akarjuk vonni (azaz meg akarjuk szüntetni), akkor írjuk be ide a napi dátumot. Ennek hatására a szerződés egyszerűen lejár.

Időkód  

A nem módosítható Időkód mező mutatja, hogy az átutalást milyen rendszerességgel kell küldeni. A H1 kód pl. havi egyszeri teljesítést jelent.


Háttérinfó: E-Kontó Demó
E-Kontó 0.9.01 (C) ComFirm
Dr. Vermes Mátyás
2003. június 3.