A Kontó számlavezető rendszer portolása Solarisra

Dr. Vermes Mátyás1

2002. április 11.

1.  Áttekintés
2.  A Kontó architektúrája
    2.1.  DOS-Novell korszak
    2.2.  Windows/UNIX platform
3.  Solaris port
    3.1.  CCC fejlesztői környezet
    3.2.  Különféle fordítók
    3.3.  Nagy filék támogatása
    3.4.  Adatbázis meghajtók
    3.5.  Bus error
    3.6.  Byte sorrend
4.  Futási eredmények értékelése
5.  Összefoglalás

1.  Áttekintés

A ComFirm Bt. 2002. márciusában abban a szerencsés és megtisztelő helyzetben volt, hogy fő termékét, a Kontó számlavezető rendszert portolhatta Solaris operációs rendszerre. Kizárólag saját erejére támaszkodva − kis cég lévén − a ComFirm nem vállalkozhatott volna erre a munkára. A projektet az tette lehetővé, hogy a Sun Microsystems Magyarország Kft. és az Assyst Rendszerház Kft. egy hónapra ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott egy SunFire 880 típusú gépet. A gép az alábbi főbb jellemzőkkel bírt:

Jelen dokumentum röviden ismerteti a Kontó felépítését és a fejlesztésében használt eszközöket, majd tárgyalja a portolás tapasztalatait és eredményeit.

2.  A Kontó architektúrája

2.1.  DOS-Novell korszak

A Kontó egy multidevizás, önálló főkönyvvel, zsírókapcsolattal rendelkező, számos banki ügyletet (betét, hitel, értékpapír, csoportos megbízások, állandó megbízások, faktoring, stb.) támogató integrált banki számlavezető rendszer.

A program első változatát, ami kb. tíz éve készült, több bank (Budapest Bank, Pogári Bank, Konzumbank) fiókrendszerként használta. A földrajzilag távoleső bankfiókokban (melyek száma éveken át 100 felett volt) mind egy-egy Kontó installáció működött. A bankfiókok és a központ közötti kommunikáció sokáig csak modemkapcsolattal volt megoldható, így csak decentralizált rendszert lehetett működtetni. A rendszer DOS-Novell hálózaton futott.

A körülmények kényszere folytán a Kontó fejlesztéséhez a fent leírt környezet tipikus eszközét, a Clippert használtuk.2 A Clipper használatbavételekor azonban nyitvahagytuk azokat az utakat, amik később lehetővé tették a program korszerűsítését:

E módszerekkel elértük, hogy a programjaink meglehetősen stabilak lettek, amire szükség is volt, hiszen nagy mennyiségű programról van szó. A Kontó többszáz önálló, de ugyanazon az adathalmazon dolgozó modulból áll, amiknek egymással és az adatbázissal összhangban kell működni. A fiókrendszernek a programozók közvetlen segítsége nélkül kellett életképesnek maradnia, miközben folyamatosan követni kellett a banki ügyletekben bekövetkezett változásokat, amik mind a programokat, mind az adatbázis struktúrákat érintették (és azóta is érintik). Hogy mást ne említsek, 1996-ban egyszerre három bank fiókhálózatában hajtottuk végre a számlaszámkonverziót 12-ről 24 jegyre.

2.2.  Windows/UNIX platform

A korszerűsítésnek azt az érdekes útját választottuk, hogy nem az alkalmazási programokat írtuk át új platformra, hanem a fejlesztő eszközt. Ez azt jelenti, hogy elkészítettünk egy olyan fordítót és futtató környezetet (ez a CCC), ami képes a Kontó futtatására Windows NT és UNIX operációs rendszereken. A CCC 1996-ban már alkalmas volt arra, hogy a BBRt-nek javasoljuk a bankkártya rendszer Windows NT-re való átállítását.

Az addig karakteres megjelenésű programokhoz grafikus interfészt készítettünk. Itt is megőriztük a kompatibilitást a korábbi alkalmazási programokkal, azaz a karakteres és grafikus interfészű program azonos, csak a (UNIX-on dinamikusan betöltött) megjelenítő könyvtárban mutatkozik eltérés. A kompatibilitás megtartásának ára, hogy a grafikus interfész szükségszerűen puritán.

A karakteres interfésznek ugyanakkor fontos szerepe maradt, ui. ehhez egyszerű fullscreen terminál protokoll készíthető (CCC terminál), amivel megoldottuk a Kontó terminálszervereken való futtatását mind Windowson, mind UNIX-on. A CCC terminál minden elképzelhető rendszeren fut (DOS, Windows, Linux, böngésző), a használatához elegendő egy 14 ezres modem, azaz a lehető legvékonyabb kliens.

Jelenleg a Kontó mindenhol terminálszerveres üzemmódban fut:

3.  Solaris port

3.1.  CCC fejlesztői környezet

A CCC fejlesztői környezetről részletes információ kapható a CCC 2.x áttekintés dokumentumban, sőt innen a fejlesztőeszköz le is tölthető. Korábban a CCC-t csak Windows NT/2000 és Linux rendszereken lehetett installálni, de éppen a jelen projekt eredményeként a CCC már Solarison is elérhető.

Dióhéjban annyit érdemes megjegyezni a CCC-ről, hogy a kódot C++-ra fordítja, amit továbbfordítunk az adott platform C++ fordítójával, és linkelünk a rendszerkönyvtárakkal, valamint a CCC futtató könyvtárral. Mivel a CCC-t nagyon könnyen lehet C++ rutinokkal bővíteni, az operációs rendszer (és a rengeteg egyéb könyvtár) minden lehetősége ugyanúgy elérhető, mint a C programokból, miközben a programozás zöme magasszintű, termelékeny és biztonságos nyelven történik.

A CCC környezet fontos eleme egy projekt menedzser (lásd Programkészítés a Build-del), ami arra van tervezve, hogy ugyanabból a forrásállományból minden támogatott platformon automatikusan elkészítse a működő programot. A projekt menedzser elvégzi az ismert make program feladatát, ügyel a megfelelő karakterkészlet használatára, elkülönítve tárolja a különböző platformokra fordított objecteket, stb., végeredményben lehetővé teszi, hogy a CCC projektek egyszerű másolással legyenek mozgathatók a platformok között, bármiféle konverzió nélkül.

A fentiekből sejthető, hogy a Kontó Solarisra való portolása lényegében ugyanaz a feladat, mint a CCC Solarisos változatának előállítása. Valóban ez volt a helyzet. A portolás során kizárólag a CCC fordító és futtatókönyvtár (csekély mértékű) javítgatásával kellett foglalkozni. Amikor ez elkészült, az egész Kontó azonnal működőképes lett anélkül, hogy az alkalmazási programokban akár egy byte átírására is szükség lett volna.

A következőkben kitérünk a portolási munka egyes problémáira.

3.2.  Különféle fordítók

Először is választani kellett a szóbajövő fordítók között.

A legkézenfekvőbb választás a 32 bites GCC, hiszen a Linuxon eddig is ezt használtuk.3 A fordító hátránya, hogy nem használja ki teljes mértékben a 64 bites processzor lehetőségeit. A 64 bitesség a nagy filék kezelésében, és az ún. file mapping-ben jelent pluszt a 32 bithez képest. Megjegyzem, hogy a 64 bites programok általában nem gyorsabbak a 32 biteseknél. Végül emellett a fordító mellett maradtunk, és a nagy filék kérdését (LFS) a következő pontban ismertetett módon oldottuk meg.

A 64 bites GCC az ismertetése szerint béta állapotban van, ezért nem tettünk vele komoly kísérletet.

Az Assyst Rendszerház Kft. jóvoltából 40 napos licence-szel kapott Forte fordítóval biztató kísérletünk volt, de végül elakadtunk. A C++ függvények névképzése a GCC-ben és a Fortéban eltérő. Amikor egy megosztott könyvtárat dinamikusan betöltünk, akkor a programban explicite meg kell nevezni a könyvtárban levő függvényeket, ezért az ilyen program nem lehet hordozható. Mivel ez viszonylag sok kódot érintett, le kellett mondanunk a Forte használatáról.4

3.3.  Nagy filék támogatása

32 bites rendszereken azért nehéz a nagy filék kezelése, mert 32 bites long-okban csak 2 GB-ig lehet megadni a file offseteket az lseek függvénynek és társainak. A szabványos LFS (Large File Support) azonban az ilyen rendszereken is lehetővé teszi a nagy filék kezelését.

A CCC az 1.5.00 változattól LFS-sel fordítható, ehhez az alábbi javításokra volt szükség:

 1. Az egész rendszerben alkalmazni kell az alábbi fordítási opciókat:
     -D_FILE_OFFSET_BITS=64
     -D_LARGEFILE_SOURCE
     
  

 2. A fseek, fsetlock, funlock függvényekben, az offs_t típust megfelelő gondossággal kell továbbadni.

 3. Az fopen-ben alkalmazott protokoll lockot hátrább kell tenni.

A leírtak gond nélkül működnek Solarison és 2.4.x kernelű Linuxon. 2.2.x kernelű Linuxon a CCC-t nem szabad LFS-sel fordítani, mert az fopen protokoll lockja (2 GB fölé kerülvén) mindig sikertelen lesz.

3.4.  Adatbázis meghajtók

A CCC-ben léteznek különféle adatbázisszerverekhez készült interfészek (Oracle, MS-SQL Server, PostgreSQL, MySQL), most azonban nem ezekről lesz szó, hanem azokról az index szekvenciális filékezelőkről, amikkel a Kontót teszteltük a Solarison, ezek:

A BTBTX driver az egyetlen, ami ,,mindent" tud. Másolással hordozhatók az filék Solaris, Linux és Windows között. A platformok eltérő bytesorrendjét az adatbázis driver automatikusan kezeli. Nincs akadálya a nagy filék létrehozásának. Egy 13 milliós számla állomány (mérete 7GB) packolása fél óráig tart. A BTBTX driver kifejezetten alkalmas óriási adatállományok tárolására.

A DATIDX driver hibája, hogy a dat adatfilé nem hordozható másolással az eltérő bytesorrendű platformok között. Nem sikerült a Ctree-hez olyan fordítási opciót találni, ami ezt lehetővé tette volna, annak ellenére, hogy a dokumentáció szerint létezik ilyen. A Ctree könyvtár az LFS-t sem támogatja.

A DBFCTX driver esetében a dbf adatfilék triviálisan platformfüggetlenek, és az LFS-is érvényesül. A ctx indexek nem hordozhatók, de ez nem okozhat gondot, mivel automatikusan újragenerálódnak. A ctx-ek nem növekedhetnek 2 GB fölé.

A Ctree könyvtárra épülő utóbbi két adatbázis driver bizonyos korlátokkal rendelkezik, ezek azonban messze felülmúlják a Kontóban jelenleg előre látható követelményeket. A FairCom honlapjáról származó információ szerint a Ctree újabb verzióiban ezek a határok már megszűntek, a tesztelésre rendelkezésre álló rövid idő azonban nem lett volna elég az újabb Ctree változat beszerzésére. Minhárom adatbázis driverrel a Kontó hibamentesen működött.

3.5.  Bus error

Az olyan kifejezések, mint long l=*(long*)p; hibásak, mert a processzor nem minden címről képes felszedni long típusú változót, hanem bizonyos (nem 4 byte-ra igazított) p értékeknél ,,bus error" üzenet keletkezik. Ezekkel a hibákkal találkozik először a RISC processzorok világában újonc programozó.

3.6.  Byte sorrend

Intel platformokon az integer típusú számok legkisebb helyértékű byte-ja van a legkisebb memóriacímen, ez az ún. little endian számábrázolás. A RISC típusú processzorok többségén (a Sparcon is) fordított a helyzet, a legkisebb memóriacímen a legnagyobb helyiértékű byte van, ez a big endian számábrázolás.

A CCC kódjában megbújt néhány olyan rész, ami a számábrázolás eltérése miatt nem volt hordozható az Intel és Sparc között. Ezeket a hibákat fel kellett kutatni, és ki kellett javítani. Különös figyelmet kellett fordítani a hálózaton át továbbított integer mennyiségek byte sorrendjére.

4.  Futási eredmények értékelése

A programok futási sebességéről tömören azt mondhatjuk, hogy az arányos a CPU órajelével függetlenül attól, hogy Intel vagy Sparc processzorról van-e szó. Ezt az alapján állítjuk, hogy a Kontó az 1.5 GHz-es AMD processzoron (Linuxon) kb. kétszer olyan gyors, mint a 750 MHz-es Ultrasparcon. Ezért a futási idők részletesebb mérésének és elemzésének nem is láttuk értelmét.

A processzorteljesítmény szerepét két tipikus szituációban érdemes vizsgálni:

A batch feldolgozásokra jellemző, hogy ezek futási ideje a processzorok számának növelésével nem javítható lényegesen. A jelenlegi gyorsasági követelményeket azonban a Kontó kényelmesen teljesíti, néhány perces, negyedórás futási időkről van szó, ezért a batch feldolgozások Sparcon ugyanúgy elvégezhetők, mint Intelen.5

Az egyszerre futó programok teljesítménye nyilvánvalóan arányos a processzorok számával és a memória méretével. Ebben rejlik a Sun platform óriási előnye: a processzorok számának emelésével és a memória méretének növelésével6 arányosan növekszik a párhuzamosan futtatható programok száma. Ez alapján állítható (a gyakorlati ellenőrzés azért szükséges volna), hogy Sun platformon a Kontó (magyar viszonylatban) bármekkora fiókhálózat igényeit képes volna kielégíteni.

5.  Összefoglalás

Az összességében sikeres projekt erdeményeit az alábbiakban sorolom fel:

Befejezésül köszönetet mondok a Sun Microsystems Magyarország Kft.-nek és az Assyst Rendszerház Kft.-nak, akik kölcsönözték részünkre a portoláshoz használt számítógépet, és Csiszár Leventének, aki a kódban szükséges javítások nagyobb részét elvégezte.


Jegyzetek:

1ComFirm BT.

2Ezt lényegében kötelezővé tették számunkra a BBRt-ben.

3Windowson az Microsoft-C, Borland-C és Watcom-C is támogatott.

4 Hasonló problémával kerültem szembe a Windowsos CCC Alpha gépre történő portolásánál, ám ott csak néhány függvényről volt szó.

5 Nem volt azonban ez mindig így. A BBRt bankkártya fiókban a DOS-Novell környezetben futó régi Kontót sok munkával kellett optimalizálni, amíg a félnapos futási időket pár órára leszorítottuk. Megjegyzem, hogy a futási idő egyben biztonsági kérdés, ui. nem megengedhető, hogy egy gikszer miatt megismételt feldolgozás akadályozza a bank kinyitását.

6 Intelen mindkét lehetőség korlátozott. A mai inteles architektúrák egyike sem támogat 4GB-nál nagyobb memóriát.


Learn Hungarian in Budapest in Ulysses language school. Group and private courses on affordable prices.