CCC API táblázat

Dr. Vermes Mátyás

2003. augusztus

Az alábbi táblázat felsorolja a ccc2 és ccc2_ui_ könyvtárakban definiált összes globális Clipper szimbólumot (függvényt). A függvények részletes dokumentálására jelenleg nincs mód, de a táblázat legalább segít tájékozódni, hogy mi van, mi nincs a CCC-ben. Míg ez a felsorolás kb. 340 szimbólumot tartalmaz, addig a képernyőkezelést is magukba foglaló könyvtárak további 200-300 szimbólummal bővebbek.

A táblázatban Clipper minősítést kaptak azok a függvények, amik az eredeti Clipper 5.2-ben megtalálhatók. Ezekben hiba csak kis valószínűséggel fordulhat elő, és implementációjuk messzemenően kompatibilis a Norton Guide-ban leírtakkal (eltekintve a DOS-specifikus, UNIX-on nem értelmezhető dolgoktól).

A CA-Tools minősítésű függvények sokkal eklektikusabbak, itt valamivel nagyobb az inkompatibilitás és a hibák előfordulásának valószínűsége, de ezek esetében is használható a Norton Guide.

A CCC minősítésű függvények bővítik az eredeti Clippert.

A táblázat első oszlopa megbízható, mert programmal gyűjtöttem. A további oszlopok tartalmát azonban jórészt emlékezetből írtam, ezért azt nem szabad készpénznek venni. A függvények pontos működése végső soron nem dokumentációkból, hanem az implementáció tanulmányozásával tárható fel. Az NG-ben szereplő függvények esetében hibának számít a leírtaktól való indokolatlan éltérés. Az ilyen hibák jelentését szívesen fogadom.

__alternate CCC UW Belső, megnyitja az alternate stream-et
__closedir CCC Belső, UNIX directory
__clr2num CCC UW Belső, színkódok
__copyfile Clipper  W WIN32, copy file command
__dat2num CCC UW Belső, dátum-szám leképezés
__dosdatetimetofiletime CCC  W WIN32, filéidő konverzió
__eject Clipper UW Eject command
__extra CCC UW Belső, megnyitja az extra stream-et
__filetimetodosdatetime CCC  W WIN32, filéidő konverzió
__filetimetosystemtime CCC  W WIN32, filéidő konverzió
__findinpath CCC Belső, keres a PATH-ban
__findslot CCC UW Belső, osztály-metódus párosítás
__findslot_c CCC UW Belső, osztály-metódus párosítás
__findslot_p CCC UW Belső, osztály-metódus párosítás
__findslot_s CCC UW Belső, osztály-metódus párosítás
__getsystemtime CCC  W WIN32, rendszeridő
__keyboard Clipper UW Keyboard command
__maxstrlen CCC UW Maximális string méret
__num2dat CCC UW Belső, dátum-szám leképezés
__opendir CCC Belső, UNIX directory
__printer CCC UW Belső, megnyitja a printer stream-et
__quit Clipper UW Quit command
__readdir CCC Belső, UNIX directory
__run Clipper UW Run command
__setcentury Clipper UW Set century command
__standardizepathname CCC Belső, truename segédfüggvénye
__systemtimetofiletime CCC  W WIN32, filéidő konverzió
__varprint CCC UW Belső, deferror-ban kiír egy változót
_any2str CCC UW Tetszőleges érték konverziója stringre
_arr2chr CCC UW Array sorosítás (tároláshoz)
_arr2str CCC UW Arrayből string (megjelenítéshez)
_asort_ascendblock CCC UW Belső, asort default kódblokkja
_charconv CCC UW Karakterkonverzió
_chr2arr CCC UW A sorosítás (_arr2chr) inverze
_date_emptycharvalue CCC UW Belső
_date_templatestring CCC UW Belső
aadd Clipper UW Új elemet ad az array végéhez
abs Clipper UW Abszolút érték
aclone Clipper UW Array ,,mély" klónozása
acopy Clipper UW Array elemenkénti másolása
acos CA-Tools UW Arkusz koszinusz
addmonth CA-Tools UW Dátumhoz hónapokat ad (vagy levon)
adel Clipper UW Törli az array egy elemét
aeval Clipper UW Kiértékel egy kódblokkot minden array elemre
afill Clipper UW Megadott értékkel feltölt egy arrayt
ains Clipper UW Beszúr egy array elemet
alert Clipper UW Figyelmeztető dialogbox
alertblock Clipper UW Ez a block hajtódik végre az alertben
alltrim Clipper UW Szóközök eltávolítása mindkét oldalról
argc CCC UW Parancssori argumentunok száma
argv CCC UW Parancssori argumentumok
array Clipper UW NIL-ekkel feltöltött arrayt készít
asc Clipper UW Karakter változó ASCII értéke
ascan Clipper UW Arrayben keres
ascpos CA-Tools UW Adott pozíciójú karakter ASCII értéke
asin CA-Tools UW Arkusz szinusz
asize Clipper UW Array méretezés
asort Clipper UW Array rendezés
at Clipper UW Substring keresése stringben
atail Clipper UW Array utolsó eleme
atan CA-Tools UW Arkusz tangens
atn2 CA-Tools UW Szög a szinusz és koszinusz értékéből
beep CCC UW Sípol
bin2f CCC UW Karakter reprezentációból lebegőpontos szám
bin2i Clipper UW Karakter reprezentációból 16 bites előjeles int
bin2l Clipper UW Karakter reprezentációból 32 bites előjeles long
bin2w Clipper UW Karakter reprezentációból 16 bites előjel nélküli int
bom CA-Tools UW A hónap első napjának dátuma
botmessage CCC UW Üzenet a képernyő alján
boy CA-Tools UW Az év első napjának dátuma
break Clipper UW Futás megszakítása
callstack CCC UW Függvényhívási verem kiírása
cdow Clipper UW Dátumból a hét napja
cgigetinput CCC UW CGI programok paraméter átvétele
charspread CA-Tools UW String kiterjesztés tokenenként
chmod CCC UW POSIX, filé engedélyek beállítása
chown CCC POSIX, filé tulajdonos beállítása
chr Clipper UW Karakterváltozó ASCII kódból
chsize CCC UW Filéméret beállítása
classattrib CCC UW Attribútumot ad egy osztályhoz
classattrnames CCC UW Egy osztály összes attribútuma
classbaseid CCC UW Ősosztályok azonosítói
classidbyname CCC UW Osztály azonosító név alapján
classinheritstruct CCC UW Öröklődési struktúra
classmethnames CCC UW Egy osztály összes metódusa
classmethod CCC UW Metódust ad az osztályhoz
classname CCC UW Azonosító alapján osztálynév
classobjectlength CCC UW Attribútumok száma az osztályban
classregister CCC UW Létrehozza az osztályazonosítót
clearbit CA-Tools UW Törli a megadott bitet
cmonth Clipper UW Dátumból hónapnév
convertfspec2nativeformat CCC UW Platformfüggő filéspecifikáció konverzió
cos CA-Tools UW Koszinusz
cot CA-Tools UW Kotangens
crlf CCC UW CR+LF karakter
ctime CCC UW POSIX ctime
ctod Clipper UW Karakterből dátum
ctof CA-Tools UW Karakterből lebegőpontos szám (bin2f)
ctrlcblock CCC UW SIGINT-re végrehajtandó kódblokk
curdir Clipper UW Aktuális directory neve
date Clipper UW Aktuális dátum
dati2ostime CCC UW {date,time}-ból rendszeridő
day Clipper UW A hónap napja
deletefile CA-Tools UW Filé törlés
dirchange CA-Tools UW cd parancs programból
directory Clipper UW directory lista
direxist CCC UW Létezik-e a megadott directory
dirmake CA-Tools UW mkdir parancs programból
dirname CA-Tools UW Aktuális directory neve
dirremove CA-Tools UW Törli a könyvtárat
dirsep CCC UW Szeparátor: / vagy \
diskchange CA-Tools UW Aktuális meghajtó váltás
diskfree CA-Tools UW Szabad hely a lemezen
diskname CA-Tools UW Az aktuális meghajtó neve
dow Clipper UW Dátumból a hét napja
doy CA-Tools UW Dátumból az év napja
dtoc Clipper UW Dátumból karakter
dtor CA-Tools UW Fokból radián (szögek)
dtos Clipper UW Dátumból string
empty Clipper UW Üres-e az argumentum
endofline CCC UW Platformfüggő: LF vagy CR+LF
environment CCC UW Környezeti változók tömbje
eom CA-Tools UW A hónap utolsó napja
eoy CA-Tools UW Az év utolsó napja
errorblock Clipper UW Hibakezelő blokk lekérdezés/beállítás
errorclass CCC UW Az error osztály azonosítója
errorcode CA-Tools UW A C szintű errno változó lekérdezése
errorini CCC UW Egy error objektumot inicializál
errorlevel Clipper UW Processz kilépési érték beállítás
errornew Clipper UW Új error objektum
eval Clipper UW Kódblokk kiértékelés (végrehajtás)
exec CCC UW POSIX, exec
exename CA-Tools UW Az aktuális process neve (argv(0))
exp Clipper UW Exponenciális függvény
expand CA-Tools UW String szélesítés
f2bin CCC UW Lebegőpontos szám karakter reprezentációja
fchmod CCC POSIX, filé engedély módosítás
fchown CCC POSIX, filé tulajdonos módosítás
fclose Clipper UW Filé lezárás
fcreate Clipper UW Filé létrehozás
fdup CCC UW Filé descriptor duplikálás
ferase Clipper UW Filé törlés
ferror Clipper UW C errno lekérdezés/beállítás
fflush CCC UW Stream ürítés
file Clipper UW Létezik-e a megadott filé
fileattr CA-Tools UW Filé attribútumok meghatározása
filecopy CA-Tools UW Filé másolás
filedate CA-Tools UW Filé dátum lekérdézés
filedelete CA-Tools UW Filék törlése
fileexist CCC UW Létezik-e a megadott filé
fileisexecutable CCC UW Végrehajtható-e a megadott filé
filemove CA-Tools UW Filé áthelyezés
fileseek CA-Tools UW Filé keresés
filesize CA-Tools UW Filé méret lekérdezése
filetime CA-Tools UW Filé idő lekérdezése
filevalid CA-Tools UW Helyes-e szintaktikailag a filénév
findclose CCC UW Befejezi a findfirst/findnext iterációt
findfirst CCC UW Filék keresése
findnext CCC UW Filék keresése
findrest CCC UW Folytat egy félbehagyott findfirst/findnext-et
findsave CCC UW Elmenti a findfirst/findnext iteráció állapotát
fopen Clipper UW Megnyit egy filét
fork CCC POSIX, fork
fread Clipper UW Olvas egy filéből
freadstr Clipper UW Olvas egy filéből
frename Clipper UW Átnevez egy filét
fseek Clipper UW Filépointer mozgatás
fsetlock CCC UW Lockol egy tartományt egy filében
fstat CCC UW POSIX, fstat
fstat_st_mode CCC UW POSIX, filé engedélyek lekérdezése
ftoc CA-Tools UW Lebegőpontos számból karakter (f2bin)
fullmask CCC UW Összes directory bejegyzés: *.* vagy *
funlock CCC UW Elengedi a filén levő lockot
fwrite Clipper UW Ír egy filébe
get_dosconv CCC UW DOS kompatibilitás szabályozása
getclassid CCC UW Objektum osztály-azonosítója
getcloexecflag CCC Filédescriptor öröklődés lekérdezése
getdiskfreespace CCC  W WIN32, szabad hely a lemezen
getdrivetype CCC  W WIN32, lemeztípus
getenv Clipper UW Környezeti változó lekérdezése
getfiletime CCC UW Filéidők lekérdezése
getlogicaldrives CCC  W WIN32, meghajtók
getmethod CCC UW Metódus név szerinti kikeresése
getobjectasarray CCC UW Objektum attribútumaiból array
getpid CCC UW Processz azonosító
getshare CA-Tools UW Default filényitási mód
gettickcount CCC UW Időmérés ezredmásodpercben
getvolumeinformation CCC  W WIN32, kötet infó
hex2l CCC UW Hexadecimális számból long
i2bin Clipper UW 16 bites előjeles int karakter reprezentációja
iniobjectfromarray CCC UW Objektum inicializálása arrayből
inkey Clipper UW Billentyűleütés beolvasása
int Clipper UW Csonkítás egészre
isalnum CCC UW Alfanumerikus-e a string első karaktere
isalpha Clipper UW Alfabetikus-e a string első karektere
isbinary CCC UW Van-e kontroll karakter a stringben
isbit CA-Tools UW Be van-e állítva egy adott bit
iscntrl CCC UW Cntrl karakter-e a string első karaktere
isdigit Clipper UW Számjegy-e a string első karaktere
islower Clipper UW Kisbetű-e a string első karaktere
isprinter Clipper UW Létezik-e a megadott printer
isupper Clipper UW Nagybetű-e a string első karaktere
isxdigit CCC UW Hexadecimális számjegy-e a string első karaktere
l2bin Clipper UW 32 bites long karakter reprezentációja
l2hex CCC UW 32 bites long hexa reprezentációja
l2oct CCC UW 32 bites long oktális reprezentációja
lastdayom CA-Tools UW A hónap utolsó napja
lchown CCC POSIX, chown
left Clipper UW Karakterváltozó kezdőrésze
len Clipper UW String és array változók hossza
like CA-Tools UW Minta illesztés
localstack CCC UW Lokális változók stack-je
log Clipper UW Logaritmus függvény
lower Clipper UW Konverzió kisbetűre
lstat CCC UW POSIX, lstat
lstat_st_mode CCC UW POSIX, filé engedélyek
ltrim Clipper UW Szóköz eltávolítás balról
max Clipper UW Kiválasztja a nagyobbat
memoline Clipper UW Karakterváltozóból egy sor
memoread Clipper UW Beolvas egy filét egy karakterváltozóba
memotran Clipper UW Használaton kívül
memowrit Clipper UW Kiír filébe egy karakterváltozót
message CCC UW Üzenet a képernyő közepén
min Clipper UW Kiválasztja a kisebbet
mod Clipper UW Maradékképzés
month Clipper UW Dátumból hónap
numand CA-Tools UW Bitenkénti logikai és
numnot CA-Tools UW Bitenkénti tagadás
numor CA-Tools UW Bitenkénti logikai vagy
numprinter CCC UW Printerek száma
numxor CA-Tools UW Bitenkénti logikai kizáró vagy
objectclass CCC UW Az object osztály azonosítója
objectini CCC UW Egy object osztályú objektumot inicializál
objectnew CCC UW Új object osztályú objektum
oct2l CCC UW Oktális számból 32 bites long
ostime CCC UW Renszderidő
ostime2dati CCC UW Rendszeridőből {date,time}
outerr Clipper UW Írás stderr-re
outstd Clipper UW Írás stdout-ra
pad Clipper UW (Szóköz) kiegészítés jobbra
padc Clipper UW (Szóköz) kiegészítés kétoldalt
padl Clipper UW (Szóköz) kiegészítés balra
padr Clipper UW (Szóköz) kiegészítés jobbra
pathsep CCC UW Szeparátor: ; vagy :
pi CA-Tools UW Pi értéke
pipe CCC UW POSIX, készít egy pipe-ot
printready CA-Tools UW Üzemkész-e a printer
procline Clipper UW Aktuális programsor
procname Clipper UW Aktuális függvénynév
putenv CCC UW Környezeti változó beállítás
qout Clipper UW ? operátor
qqout Clipper UW ?? operátor
quitblock CCC UW Kilépéskor végrehajtódó kódblokk
rand CA-Tools UW Pszeudo véletlen számok (0,1)
random CA-Tools UW Pszeudo véletlen számok (0,65535)
rat Clipper UW Substring keresés hátulról
replicate Clipper UW String többszörözés
reset_dosconv CCC UW DOS kompatibilitás szabályozása
restfseek CA-Tools UW Visszaállítja a fileseek iteráció állapotát
right Clipper UW String befejező része
round Clipper UW Kerekítés
rtod CA-Tools UW Radiánból fok (szögek)
rtrim Clipper UW Szóköz eltávolítás jobbról
s_isblk CCC UW POSIX, block eszköz-e a filé
s_ischr CCC UW POSIX, karakteres eszköz-e a filé
s_isdir CCC UW POSIX, directory-e a filé
s_isfifo CCC UW POSIX, FIFO-e a filé
s_islnk CCC UW POSIX, szimbolikus link-e a filé
s_isreg CCC UW POSIX, közönséges filé-e a filé
s_issock CCC UW POSIX, socket-e a filé
sat CCC UW Substring keresése megadott pozíciótól
savefseek CA-Tools UW Menti a fileseek iteráció állapotát
seconds Clipper UW Rendszeridő másodpercekben
sectotime CA-Tools UW Másodpercekből idő
set Clipper UW Set változók állítgatása
set_dosconv CCC UW DOS kompatibilitás szabályozása
setalternate Clipper UW Alternate stream ki/bekapcsolás
setaltfile Clipper UW Alternate stream filébe irányítás
setbit CA-Tools UW Egy bit beálítása
setcancel Clipper UW Használaton kívül
setclassid CCC UW Objektum típus beállítása
setcloexecflag CCC Filédescriptor öröklődés beállítása
setcolor Clipper UW Színek beállítása
setconfirm Clipper UW Használaton kívül
setconsole Clipper UW Konzol stream ki/bekapcsolás
setcursor Clipper UW Kurzor méret állítás
setdateformat Clipper UW Dátum formátum beállítás
setdosconv CCC UW DOS kompatibilitás szabályozása
setextra Clipper UW Extra stream ki/bekapcsolás
setextrafile Clipper UW Extra stream filébe irányítás
setfdati CA-Tools UW Filéidők beállítása
setfiletime CCC UW Filéidők beállítása
setinsert Clipper UW Szerkesztési mód
setposixsignal CCC UW SIGINT blokkolás
setprinter Clipper UW Printer stream ki/bekapcsolás
setprintfile Clipper UW Printer stream filébe irányítás
setshare CA-Tools UW Default filémegosztási mód
signalblock CCC UW Szignál kezelő kódblock
sin CA-Tools UW Szinusz
sleep CCC UW Megadott ideig vár
sound CA-Tools UW Sípol
space Clipper UW Szőközök
spawn CCC UW Processz indítás
sqrt Clipper UW Négyzetgyök
stat CCC UW POSIX, stat
stat_st_mode CCC UW POSIX, filé engedélyek
stod CA-Tools UW Stringből dátum
str Clipper UW Karakterből szám
strtran Clipeer UW Substring helyettesítés
stuff Clipeer UW Substring helyettesítés
substr Clipper UW Substring képzés
tan CA-Tools UW Tangens
tempfile CA-Tools UW Ideiglenes filénév
thread_cond_destroy CCC UW Feltétel megszüntetése
thread_cond_init CCC UW Feltétel inicializálása
thread_cond_signal CCC UW Jelzés a feltételre várakozó szálaknak
thread_cond_wait CCC UW Várakozás a feltételre
thread_create CCC UW Új szál indítása
thread_detach CCC UW Szál függetlenítése (nem lehet rá várni)
thread_exit CCC UW Kilépés az aktuális szálból
thread_join CCC UW Megvárja egy szál befejeződését
thread_mutex_destroy CCC UW Megszünteti a mutexet
thread_mutex_init CCC UW Inicializálja a mutexet
thread_mutex_lock CCC UW Megfogja a mutexet
thread_mutex_trylock CCC UW Megróbálja megfogni a mutexet
thread_mutex_unlock CCC UW Elengedi a mutexet
thread_self CCC UW Az aktuális szál azonosítója
time Clipper UW Az aktuális idő
timetosec CA-Tools UW Az éjfél óta eltelt másodpercek száma
timevalid CA-Tools UW Időspecifikáció ellenőrzése
tone Clipper UW Sípol
topmessage CCC UW Üzenet a képernyő tetején
touch CCC UW Filéidő beállítása az aktuális időre
transform Clipper UW Tetszőléges érték formázása
trim Clipper UW Szóköz eltávolítás
truename CA-Tools UW Standard file/path specifikáció
txt_ccclib CCC UW A CCC runtime library neve
upper Clipper UW Nagybetűre konvertál
utime CCC UW POSIX, utime
val Clipper UW Stringet számra konvertál
valtype Clipper UW Megadja az argumentuma típusát
varstack CCC UW Kiírja a változó stacket
vartab_rebuild CCC UW Elindítja a szemétgyűjtést
ver_ccclib CCC UW A CCC runtime library változatszáma
wait CCC UW UNIX-on wait, Windowson cwait
waitpid CCC UW UNIX-on waitpid, Windowson cwait
wordlist CCC UW String felvágása szavakra
xtoc CA-Tools UW Bármilyen kifejezésből karakter
year Clipper UW Dátumból év


Learn Hungarian in Budapest in Ulysses language school. Group and private courses on affordable prices.